Daftar Guru SMK Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten
 SKAMUSA PRAMB “

No Nama L/P NBM Jabatan Guru Mapel
1 Drs. H. Sukardi, M.Pd L 700.506 Kepala Sekolah Agama
2 Nurhayati, S.Pd P 957.658 Waka Kurikulum Prod. Keuangan
3 Danang Apriadi, S.Pd L 1184368 Waka Sarpras BK
4 Wahyu Cahyani Wulan, S.Si P 1044182 Waka Kesiswaaan Matematika
5 Ritaningsih, S.Pd P 913.098 Guru Bhs. Inggris
6 Drs. Suratmin L 888.393 Guru PPKn
7  Dra.Hj.  Yuani Aris Widiastuti P 723.069 Guru / Kepala Perpus Bhs. Indonesia
8  Rumiyati, SE P 888.706 Kaproli MP Produktif. MP
9 Handoko, S.Pd, M.Pd L Guru Agama/ PAI
10 Sardiyana, S.Pd L 888.392 Guru /Wali X MP Bhs. Indonesia
11 Fajar Indriyawati, S.Pd P 983.819 Guru / Waka Humas Matematika
12 Eka Ludiati, S.Far P Kaproli Farmasi Produktif Farmasi
13 Anindra Zulfa, S.Psi P 1067010 Guru / Koordinator BK / Wali Kelas X KU BK
14 Ghozali Nur Cahyo, S.kom L Kaproli TKJ Prod .TKJ
15  Nur Arifah Margiyanti, S.Pd P 1341744 Guru / Wali Kelas XII MP Produktif MP
16 Munir Fathoni, S.Pd L 1186183 Guru / Wali XI TKJ Olah Raga
17 Septiani Yulian Herwindha, SE P 1005.784 Kaproli KU Prod. Keuangan
18 Tommy Kembara  Primawati P Guru / Wali X FARMASI IPA
19 Alfiyan Yusuf M, S.PdI P Guru Agama/PAI
20 Pitriana, S.Kom L 1238828 Guru / Wali X TKJ Prod. TKJ
21 Anggirina Desy Iniyanti, S.Pd P Guru / Wali XII KU Bhs. Jawa
22  Dwi Praptiwi, S.Farm P 1303615 Guru Produktif Farmasi / Wali XII Farmasi Produktif Farmasi
23  Iftidah, S.H.I, M.H P Guru / Wali Kelas XI AK Agama/PAI
24  Muh Marwan Ramadhan, S.Farm L Guru Produktif Farmasi Produktif Farmasi